Posjeta u okviru projekta Twinning Light

U okviru projekta Twinning Light – „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini”, Skupštinu SBK jučer je  posjetila Klara Szalay, voditeljica komponente 4 Twinning projekta.

Klara Szalay je razgovarala sa predsjedavajućim Skupštine i zamjenicima te uspješno dobila detaljnu sliku kantonalnih skupština u pogledu evropskih integracija te kreirala smjernice za unapređenje kapaciteta kantonalnih skupština u oblasti evropskih integracija.

Pored ostalog se razgovaralo i o ključnim zadacima koje kantonalne skupštine moraju ispuniti u cilju zadovoljavanja svojih obaveza u procesu integracije BiH u EU. Kontinuiranu pomoć EU i stručnu podršku treba posmatrati kao nužni element koji je neophodno u cjelosti primijeniti kako bi se omogućilo kantonalnim skupštinama da preuzmu svoj dio ustavnih odgovornosti te izvrše institucionalnu prilagodbu neophodnu za izvršenje zadataka u primjeni SPP-a u BiH

Sastanku je prisustvo i  Muhamed Softić, Sekretar Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu koji je razgovarao o kontinuiranom radu i napredku SBK u usvajanju procesa i standarad EU.

Novum.ba

Vezano:

Image