SMŠ Zijah Dizdarević: Konkurs za upis učenika u prvi razred

SMŠ Zijah Dizdarević je raspisala konkurs za upis u školskoj 2019/20. godini. Učenicima su na raspolaganju sljedeći smjerovi:

U Fojnici: gimnazija IT gimnazija (informacione tehnologije), medicinska škola (medicinska sestra-tehničar, fizioterapeutski/farmaceutski tehničar), drvoprerađivačka (tehničar finalne obrade drveta, stolar)

U Kiseljaku (dislocirana nastava): elektrotehnička škola (elektrotehničar računarske tehnike i automatike), medicinska škola (medicinska sestra-tehničar, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, Ugostiteljsko-turistička škola (kuhar)

Prvi upisni rok je 17. i 18.06.2019. godine
a) Fojnica od 10,00-14,00 sati
b) Kiseljak od 08,00-12,00 sati

Drugi upisni rok 03. i 04.07.2019. godine
a) Fojnica od 10,00-14,00 sati
b) Kiseljak od 08,00-12,00 sati

Treći upisni rok 23.08.2019. godine od 10,00 sati u Fojnici.

Dokumentacija potrebna za upis:
1. Prijavu na konkurs (obrazac uzeti u sekretarijatu škole)
2. Izvod iz Matične knjige rođenih (rodni list)
3. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
4. Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu
5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova

Novum.ba

Vezano: