SBK: Ubijena zmija dužine preko metar i pol

Usmrćena zmija/Foto: Centralna.ba

Usmrćena zmija/Foto: Centralna.ba

U Novom Travniku građani posljednjih dana primjećuju veći broj gmazova. Razlog leži u činjenici da se radi o toplijim razdobljima, ali i zbog toga jer u gradu postoji veliki broj glodavaca koji su izvor hrane za ove gmazove.

Kako piše Centralna.ba jedna od zmija, dužine preko metar i pol, pokušala je da uđe u jedan od ugostiteljskih objekata u čemu su je spriječili građani tako što su je usmrtili. Ipak treba napomenuti da se radi o bezopasnoj vrsti koja je korisna po građane jer, kako smo naprijed spomenuli, vrši prirodnu deratizaciju i uklanjane miševa.

Novum.ba

Vezano: