Zakazana 11.sjednica Vlade SBK-a

Sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, zakazana je za četvrtak, 20.6.2019. godine, u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevno red:
1. Zapisnik sa 10. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Suda Bosne i Hercegovine broj S13I 032460 19 od 20.5.2019.godine – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za organiziranje sajmova, izložbi, edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( za mjesec travanj) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za troškove prevoza učenika koji nemaju organizirani prevoz – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture , i sporta
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK- Ministarstvo prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK - Ministarstvo prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama SBK/KSB - Ministarstvo prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Ministarstvo prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku multifunkcionalnog printera – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
21. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe braniteljske populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za udruženja branioca
d) za izgradnju centara za psihosocijalno liječenje branioca
22. Prijedlog zaključka o udruživanje sredstava za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioce
23. Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ured za javne nabavke
24. Saglasnost za nabavku PVC prozora i ALU klupica za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prozora
25. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala i tonera – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Saglasnost za pokretanje postupka za sanaciju sanitarnih čvorova i rekonstrukciju uredskih prostorija – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za nabavku usluga analize stanja u javnim zdravstvenim ustanovama iz perspektive energetske efikasnosti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Izvještaj o izvršenju korektivnih mjera za sprovođenje standarda ISO 9001:2015 – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
30. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići, Fojnica
b) Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u Srednjobosanskom kantonu

Novum.ba

Vezano: