Direktor Vildan Hajić i uprava ŠPD Srednjobosanske šume na Međunarodnom naučno-stručnom skupu

Direktor ŠPD Srednjobosanske šume je zajedno sa članovima Uprave Društva proteklog vikenda boravio u Neumu a povodom održavanja 11. Međunarodnog naučno-stručnog skupa „QUALITY 2019.“

Direktor Vildan Hajić zajedno sa profesorima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Murčo Obućina i prof.dr. Hazim Bašić održao je prezentaciju na temu „ANALIZA UTICAJNIH PARAMETARA NA KVALITET PROIZVODA U PROCESU PROIZVODNJE FURNIRSKIH OTPRESAKA."
Navedena prezentacija objavljena je i u zborniku radova sa naučnog skupa "Quality 2019".

Direktor je između ostalog u svom izlaganju istaknuo važnost ovih dviju grana privrede te da je odnos između šumarstva i drvne industrije jedna važna sprega te kako bez jakog šumarstva ne bi bilo ni jake drvne industrije.

U radu je analizirano djelovanje određenog broja relativnih uticajnih faktora na proces proizvodnje furnirskih otpresaka. Eksperimentalni dio rada sproveden je praćenjem ključnih karakteristika za tri vrste proizvoda koji su dobijeni visokofrekventnim lijepljenjem furnira. Korišteni su neki od osnovnih alata za upravljanje kvalitetom kao što su check lista, pareto dijagram i dijagram uzorak-posljedica ( Ishikawa dijagram). Nakon analize dat je prikaz i identifikacija proizvodnih uticajnih veličina na kvalitet u procesu proizvodnje furnirskih otpresaka, kao i prikaz glavnih uzročnika škarta. Na osnovu provedenih istraživanja date su i odgovarajuće preporuke za poboljšanje procesa proizvodnje, saopćeno je iz ŠPD Srednjobosanske šume.

Novum.ba

Vezano: