Naim Pičar 'Pilot' novi-stari predsjednik LD 'Semešnica' D.Vakuf

Dana 16. juna u Domu kulture u Donjem Vakufu održana je redovna izvještajna, a potom i redovna izborna skupština Lovačkog društva "Semešnica" iz D. Vakufa.

Skupštini su pristupili svi delegati, a prvo se pristupilo izvještajnom dijelu iste. Dosta polemike povelo se oko normativnih akata i rada Nadzornog odbora. Ipak vrijedi napomenuti da su svi izvještaji usvojeni sa dvotrećinskom podrškom. Donesen je i Zaključak da se u budućem periodu pokrenu izmjene i dopune Statuta, ali i pravilnika u LD "Semešnica".

Drugi dio Skupštine bio je rezervisan za izborni dio, a glasalo se tajno. Za novog-starog predsjednika izabran je Naim Pičar "Pilot", te će biti na čelu udruženja slijedeće četiri godine.

U Sud časti izabran je Faruk Aganović "Jupi", Sado Vrco  i Mehrudin Švago, dok su zamjenski članovi Besim Hodžić i Edin Silajdžija.

U Nazorni odbor, na period od četiri godine, izabrani su Nurija Agić, Mirza Elkaz i Merzudin Vinčević.

Treba spomenuti i da je za predsjednika Skupštine izabran Faruk Aganović "Jupi".

"Ovo je prilika da se oprostimo i zahvalimo na radu dosadašnjem predsjedniku Skupštine, Abdulahu Čepali "Braci". Moram spomenuti da se radi o osobi koja je izuzetno vodila Skupštinu. Također želim izraziti zahvalnost Izbornoj komisiji koja je profesionalno provela izbore u udruženju. Također, na kraju hvala svima koji su svojim glasom dali meni povjerenje, koje ću ja nastojati da opravdam", rekao je Naim Pičar "Pilot", predsjednik LD "Semešnica".

Novum.ba/Slobih.ba

Vezano: