Javni oglas za prijem volontera Općine Jajce u 2019. godini

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05), člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu osoba za stručno osposobvljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj:01-01-6-3377/19 od 30.04.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNI  OGLAS za prijem osoba sa VŠS i VSS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce.

Javni oglas preuzmite ispod teksta,

JAVNI OGLAS - VOLONTERI 2019

Novum.ba

Vezano: