Donosimo spisak radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati M-5 ulica Šehida
  12:30 do 14:00 sati Nova Bila
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019 -

  PS VITEZ  21:00 do 22:30 sati M-16.4 Bučići
  00:00 do 01:30 sati M-16.4 Ratanjska

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS FOJNICA


  10:30 do 12:00 sati Pločari Polje
  13:30 do 15:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS BUGOJNO

  19:00 do 20:30 sati ulica 307 M.brigade (Sultanovići) 
  21:00 do 22:00 sati ulica Terzići I (veterinarska stanica)
  22:30 do 23:30 sati ulica Slobode (BSO)
  00:00 do 01:00 sati ulica Armije BiH

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS DONJI VAKUF


  16:00 do 18:00 sati Titova ulica
  19:30 do 21:30 sati Oborci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE


  10:00 do 11:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
  18:00 do 19:00 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS JAJCE

  06:00 do 08:00 sati M-16 Raševik
  08:30 do 10:30 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
  11:00 do 13:00 sati M-16 Podbarevo Tuk
  17:00 do 19:00 sati M-16 Podmilačje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS KISELJAK

  20:30 do 22:00 sati Bilalovac
  23:30 do 01:00 sati Brnjaci

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019 -

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Alagići
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 06. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  21:00 do 22:30 sati M-16.4 Bučići
  00:00 do 01:30 sati M-16.4 Ratanjska

Novum.ba

Vezano: