Zakazana sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ), predsjedavajući OV Goran Batinić sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 04. 07. 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu je predložen slijedeći :

DNEVNI RED

1.    Vijećnička pitanja
2.    Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
3.    Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
4.    Informacija o stanju privrede u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2018. godini
5.    Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018. godinu
6.    Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2018. 

      godinu
7.   Izvještaj o radu Konkursne komisije za 2018. godinu
8.   Izvještaj o radu Drugostepene stručno-upravne komisije za 2018. godinu
9.   Izvještaj o radu Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja   

      urbanističke saglasnosti
10. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz   

      primjenu principa socijalnog stanovanja
11. Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa
13. Prijedlog Zaključka o odobravanju prometa – prodaje nekretnine
14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

Novum.ba

Vezano: