Donosimo spisak radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07.2019. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-5 Šehida 
  10:00 do 11:30 sati Kalibunar 
  12:30 do 13:30 sati Nova Bila
  14:00 do 15:30 sati Dolac N/L.

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07.2019. -

  PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati ul. S. Radića (kod Ferp Packa)
  21:00 do 01:00 sati R-440 Zabilje.

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019. -

  PS FOJNICA

  18:00 do 20:00 sati Ostružnica
  21:00 do 23:00 sati ul. Bosanska.

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati M-16.2 Zlavast
  11:00 do 12:30 sati Bristovi-Rovna 
  13:00 do 14:30 sati M-16 Podgaj.

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07.2019. -

  PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:30 sati Nova Travnička
  11:30 do 13:30 sati ul.770 sbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  02:00 do 03:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Humac.

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019. -

  PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-16 Podbarevo-Tunel Tuk
  19:30 do 21:00 sati M-16 Podbarevo-Tri Vode
  21:00 do 23:00 sati M-16 Podmilačje.

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019 -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik 
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati ul. 1.mart.

   

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07.2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Draževići.

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 10. 07. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  10:00 do 11:30 sati M-16.4 Nević Polje
  15:00 do 16:30 sati M-16.4 Krnjića Potok.

Novum.ba

Vezano: