Zakazana 18. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na osnovu odredbi člana 49. Poslovnika o radu i organizaciji Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

XVIII SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 17.07.2019. godine (srijeda) sa početkom u 9,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

  1. usvajanje zapisnika o radu 17. sjednice Općinskog vijeća održane 12.6.2019.godine;
  2. odgovori na vijećnička pitanja;
  3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća-(polugodišnja-2019.g);

  1. o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period od 01.01.-31.12.2018.

godine;

3. Informacija o vodosnabdijevanju za područje općine Vitez;

4. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Kremenik”;

5.Prijedlog odluke o izmjeni u Savjetu MZ”Zabilje-Sadovače” za naseljeno mjesto Sadovače;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU ”Dječiji vrtić” Vitez;

7.Prijedlog pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće u

organu uprave općine Vitez;

8.Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske

parcele (Čardaci d.o.o. Vitez);

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Grebenar);

10.Prijedlog zaključka o odbacivanju zahtjeva (Midhat Spahić);

11.Prijedlog zaključka o odbacivanju zahtjeva (Višnja Vujica);

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Elvir Podojak).

Novum.ba

Vezano: