GORNJI VAKUF-USKOPLJE/Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinansiranje

Obzirom da je u pripremi izrada Nacrta proračuna/budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu, pozivaju se javne ustanove, javna poduzeća, mjesne zajednice, vjerske zajednice i nevladine udruge, da svoje financijske/finansijske zahtjeve za uvrštavanje u proračun/budžet dostave u Službu za gospodarstvo/privredu i financije/finansije, najkasnije do 01. 09. 2019. godine. Potrebno je dostaviti : Zahtjev za sufinanciranje, plan prihoda i rashoda za 2020. godinu, završni račun od 2018. godinu, projekte koje je potrebno sufinancirati (popuniti namjenski obrazac koji možete dobiti u Službi za gospodarstvo/privredu i financije/finansije ili na WEB stranici općine), Rješenje o registraciji, ID broj i svu dokumentaciju predati na protokol kako bi Služba za gospodarstvo/privredu i financije/finansije mogla izvršiti pregled i analizu istih.

U Smjernicama za izradu Dokumenta okvirnog proračuna/budžeta za period 2020.-2022. godiina, od viših nivoa vlast (Ministarstva financija/finansija Fedracije BiH i Kantona ) dobili smo upute, s obzirom na globalna svjetska ekonomska kretanja, neće biti značajnijeg rasta prihoda u narednim godinama u BiH te Vas molimo da imate u vidu tu činjenicu.

OBRAZAC

Novum.ba

Vezano: