Kiseljak: Poziv na Javnu raspravu u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu tov junadi u mjestu Kuliješ, općina Kiseljak.

Javna rasprava će se održati u Vijećnici Općine 5. 8. 2019. godine s početkom u 11,00 sati.

Novum.ba

Vezano: