Donosimo spisak radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07.2019. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 11:00 sati Turbe 
  12:00 do 14:30 sati Kalibunar
  15:30 do 18:00 sati Nova Bila
  18:30 do 19:30 sati Dolac na Lašvi

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07.2019. -

  PS FOJNICA

  06:00 do 08:00 sati Pločari Polje
  13:00 do 14:30 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2019. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi 
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  16:00 do 18:00 sati Rujanci
  19:00 do 21:00 sati Oborci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
  12:00 do 13:00 sati Dražev Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07. 2019. -

  PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac 
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
  17:00 do 19:00 sati M-5 Skela

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 07.2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

Novum.ba

Vezano: