JAJCE//Pripravnički staž za trinaest novih volontera

Trinaest novih volontera danas su počeli sa obavljanjem pripravničkog staža u okviru projekta zapošljavanja volontera Općine Jajce. Ugovore o radu sa volonterima koji će u narednih dvanaest mjeseci u općinskim službama, javnim preduzećima i ustanovama sticati pripravnički staž potpisao je načelnik Općine Jajce Edin Hozan.

Desetu godinu za redom Općina Jajce zapošljava mlade ljude u okviru projekata zapošljavanja volontera. Tako je, u posljednjih devet godina, Općina Jajce, u okviru ovog projekta, uposlila preko 130 mladih sa visokom stručnom spremom, višom školskom spremom i lica koja su završila studij po bolonjskom programu. Riječ je o nezaposlenim mladim ljudima sa visokom i višom stručnom spremom koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje.  

Volonteri će biti raspoređeni u općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima u zavisnosti od profesije, a projekat finansira Općina Jajce. Po završetku volonterskog rada, koji traje godinu dana, svi uposleni po ovom osnovu stiču pravo polaganja ispita općeg znanja, odnosno državnog ispita, što otvara mogućnost prijavljivanja na konkurse sa jednogodišnjim radnim iskustvom.

Novum.ba

Vezano: