Spisak lokacija radarskih kontrola za 3. august!

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08.2019. -

  PS TRAVNIK

  20:30 do 22:30 sati Dolac na Lašvi
  23:00 do 00:00 sati Donje Putićevo
  00:30 do 02:00 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019 -

  PS VITEZ

  10:00 do 14:00 sati M-5 Bila (BC Ti-Oil)
  11:00 do 18:00 sati M-5 Ahmići

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  19:00 do 20:00 sati ulica Slobode
  20:30 do 21:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  22:00 do 23:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  09:00 do 11:30 sati Nova Travnička
  12:30 do 14:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati Trnovača 
  17:00 do 18:00 sati Dobrošin

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-5 Mile
  19:30 do 21:30 sati M-5 Skela
  22:00 do 23:00 sati M-5 Zastinje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati ulica Tisovačka

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08.2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Brnjaci
  12:00 do 14:30 sati Duhri

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019 -

  PS KREŠEVO

  17:00 do 18:00 sati Rakova Noga
  21:00 do 22:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 08. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  07:30 do 09:00 sati Opara, OŠ
  15:30 do 17:00 sati M-16.4 Rastovci

Novum.ba

Vezano: