Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08.2019. -

  PS TRAVNIK

  20:30 do 22:30 sati Aleja Konzula
  23:00 do 00:00 sati Dolac na Lašvi
  00:30 do 02:00 sati Donje Putićevo

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019 -

  PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
  11:00 do 15:00 sati lokalna cesta Bila, prema bolnici Nova Bila

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08.2019. -

  PS FOJNICA


  18:00 do 20:00 sati Polje Pločari
  21:30 do 22:30 sati ulica Bosanska

   

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Ulica Armije BiH
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  21:00 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Mlin)
  23:00 do 00:00 sati ulica 307.M.brigade, Sultanovići
  00:30 do 01:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  02:00 do 03:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (EP II)

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019. -

  PS DONJI VAKUF


  09:30 do 11:30 sati Rujanci
  12:00 do 14:00 sati Oborci

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
  18:00 do 19:00 sati Odvode (ulica Džemala Bijedića)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08.2019. -

  PS JAJCE

  17:00 do 18:30 sati R-413b Divičani
  19:00 do 21:00 sati R-413b Lupnica
  21:00 do 23:00 sati M-16 Zastinje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019. -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08.2019. -

  PS KISELJAK


  08:30 do 11:00 sati Višnjica Polje
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 08. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK


  10:30 do 12:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  14:30 do 16:00 sati ulica Stjepana Tomaševića, INA

Novum.ba

Vezano: