JZU Dom zdravlja Jajce - Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja“ Jajce ( broj: 01-26/19 od 14.02.2019. godine), te na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Jajce (broj: 01-41/19 od 22.03.2019. godine), Direktor raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos: Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana. 

JAVNI OGLAS PREUZMITE OVDJE

 

Novum.ba

Vezano: