Radari u SBK: Planirani raspored radarskih kontrola

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09.2019. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Han Bila-Mehurić
  13:00 do 14:30 sati Nova Bila
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo
  17:00 do 18:30 sati Turbe

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019 -

  PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
  11:00 do 15:00 sati put za bolnicu Nova Bila

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09.2019. -

  PS FOJNICA

  20:30 do 22:30 sati Polje Pločari
  23:00 do 01:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  10:00 do 11:30 sati naselje Čipuljić, Bugojno
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Interex)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  08:00 do 11:00 sati Prusac
  11:00 do 13:00 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:00 sati Ploča

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09.2019. -

  PS JAJCE

  20:00 do 21:30 sati M-5 Vinac
  22:00 do 23:30 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019 -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Bukovci
  10:30 do 12:00 sati ulica Tisovačka
  12:00 do 13:30 sati ulica 1.mart

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09.2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati ulica Sarajevska cesta
  12:00 do 14:30 sati Azapovići

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 09. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  20:00 do 21:30 sati ulica R.Boškovića
  22:30 do 00:00 sati M-16.4 Vodovod

Novum.ba

Vezano: