Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2019. -

  PS TRAVNIK


  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  11:00 do 12:00 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar (ABA)

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019 -

  PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-440 G.Polje
  11:00 do 15:00 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2019. -

  PS FOJNICA

  19:30 do 21:30 sati ulica Bosanska
  23:00 do 01:00 sati Šćitovo

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  11:00 do 12:30 sati lokalni put, Vučipolje
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:30 sati Prusac
  11:00 do 13:00 sati Nova Travnička

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati raskrsnica ulica Bistrička cesta i Zvizde

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2019. -

  PS JAJCE  19:00 do 20:30 sati R-413b Divičani
  21:00 do 23:00 sati M-16 Lučina

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019 -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Polje
  12:00 do 13:30 sati ulica Tisovačka

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  20:30 do 22:00 sati ulica Stjepana Tomaševića (Best)
  00:00 do 01:30 sati M-16.4 Stojkovići

Novum.ba

Vezano: