Travnik: U toku sanacija korita rijeka Bila i Čukovica i potoka u Slimenima

Na područjima mjesnih zajednica Han Bila i Rudnik na području općine Travnik u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Bila . Detaljnije, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do oštećenja obale korita rijeke Bile na području mjesne zajednice Rudnik u mjestu Alihodže. Sanacija se provodi izradom obaloutvrde kamenim materijalom.

U mjesnoj zajednici Han Bila u mjestu Han Bila također su u toku radovi na sanaciji korita rijeke Bila.

Istovremeno , obzirom da je, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do promjene vodotoka rijeke Čukovnice u mjestu Han Bila mjesna zajednica Han Bila. Izvršeno je vraćanje rijeke u korito i sanacija obale kamenim materijalom.

A u naselju Slimena  provodi se čišćenje i produbljivanje korita potoka.

Novum.ba

Vezano: