Travnik: U toku je podnošenje zahtjeva za naknadu demobilisanim borcima

U Općini Travnik u toku je podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu nadoknadu demobilisanim borcima.

Informacije u vezi sa uslovima, načinom i postupkom ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu nadoknadu mogu se dobiti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Travnik kao i u Službi za opću upravu i BIZ, kancelarija broj: 15 u zgradi Općine Travnik.

Od momenta stupanja na snagu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ broj:54/19), 08.08.2019.godine, pa do 19.08.2019.godine , Službi za opću upravu i BIZ Općine Travnik, kao nadležnom prvostepenom organu, ukupno je podneseno 283 zahtjeva za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, shodno odredbama navedenog Zakona.

Novum.ba

Vezano: