SDA danas bira novog predsjednika i rukovodstvo stranke, najbrojniji Kongres u historiji

Čak 1.340 delegata danas će na Kongresu SDA imati priliku da izaberu novog predsjednika SDA, devet potpredsjednika, članove Glavnog odbora SDA, Etičkog odbora SDA i Nadzornog odbora.

Već je poznato da će za novog/starog predsjednika SDA biti izabran Bakir Izetbegović koji je od prošlog Kongresa SDA, koji je održan 2015. godine i kada je prvi put izabran za predsjednika SDA, uspio učvrstiti svoju poziciju unutar stranke. Povjerenje koje imaj stranačka baza u Izetbegovića potvrđeno je i prilikom dostavljanja kandidata za novog predsjednika SDA s obzirom na to da su sve organizacije unutar SDA za predsjednika stranke nominovale Izetbegovića.

Žestoka "borba" danas će voditi između kandidata za potpredsjednike SDA jer se na listi za glasanje nalazi 15 imena od kojih će samo devet osoba biti izabrano za potpredsjednike. Na listi kandidata za potpredsjednike nalaze se Melika Mahmutbegović, Alma Čolo, Aida Obuća, Senija Bubić, Adil Osmanović, Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Šerif Špago, Refik Lendo, Šefik Džaferović, Mirsad Zaimović, Safet Softić, Amir Fazlić, Denis Zvizdić i Asim Sarajlić.


Riječ je o važnim pozicijama s obzirom na to da većinu ključnih odluka u stranci donosi Kolegij SDA koji čine predsjednik i potpredsjednici. Na poziciji potpredsjednice stranke morat će se nalaziti i jedna žena, a najveće šanse za izbor imaju aktuelna potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Alma Čolo.

Kongres SDA danas će usvojiti novi Statut SDA kojim je u velikoj mjeri ograničen utjecaj kadra koji već duži niz godina u svojim rukama koncentriše moć u lokalnim sredinama.Najznačajnija izmjena je svakako ograničavanje broja mandata predsjednika kantonalnih, gradskih i općinskih odbora. Izmjenama je predviđeno da jedan funkcioner, na poziciji predsjednika nekog od odbora, može ostati najviše tri uzastopna mandata. Posebno je zanimljivo što ova izmjena ima retroaktivni karakter.

Danas će biti usvojena i Programska deklaracija kojom će se definisati politička pozicija i politika SDA u narednom periodu. U Programskoj deklaraciji navedeno je da je primarni i dugoročni cilj SDA "usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine".


Kongres SDA usvojit će i Rezoluciju o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu, Rezoluciju o osnovnim ciljevima ekonomske politike i politike razvoja, Rezoluciju o načelima i ciljevima vanjske politike, EU i NATO integracija, Rezoluciju o vladavini prava, sigurnosti i odbrani, Rezoluciju o održivom povratku izbjeglih i raseljenih osoba, Rezoluciju o politikama u ovlasti obrazovanja, nauke, odgoja, kulture, sporta i mladih, Rezoluciju o očuvanju tekovina odbrane BiH od agresije u periodu od 1992. do 1995. godine i rješavanju statusnih prava boračkih populacija i šehidskih porodica, Rezoluciju u oblasti penzionog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, zdravstva i radnih prava i Rezoluciju o politici u oblasti demografije i zaštite porodice.

Novum.ba

Vezano: