Konkurs za kratku priču - VII Bugojanska vaza

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

KONKURS

za kratku priču/pripovijetku za 2019. godinu

„VII Bugojanska vaza“

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.

Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.

Priče/pripovijetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).

Rok za dostavljanje radova je 22.10.2019. godine.

Dostavljeni radovi se ne vraćaju.

JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja odabranih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.

Nagrada je jedna i nedjeljiva.

Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.000 KM.

Žiri, kojeg imenuje KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmisana autora iz BiH.

Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.

Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu sa rješenjem šifre staviti u veliku kovertu sa radovima.

Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2019., a nagrada će biti uručena 23.11.2019. godine.

Radove slati na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II bb, 70230 Bugojno

Sa naznakom „Bugojanska vaza“

Kontakt osoba: Vahid Duraković, e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

Novum.ba

Vezano: