Centar za mlade i Evropski centar za edukaciju pozivaju zainteresovane na dvodnevni seminar

Centar za mlade Donji Vakuf i Evropski Centar za Edukaciju raspisuju poziv za učestvovanje na dvodnevnom seminaru za program TEFL/TESOL/TESL/CTEYL obuke od strane Evropskog Centra za Edukaciju (međunarodna diploma engleskog jezika)

El Roi Evropski Centar za Edukaciju je jedna od najvećih obrazovnih alijansi na svijetu, prisutna u 150 zemalja Evrope, čija je glavna misija da doprinose iskorjenjivanju siromaštva uz obrazovanje kao jedno od svojih glavnih aktivnosti kako bi se postigao taj cilj. Zbog prevelike potrebe za predavačima engleskog jezika u svijetu i nedovoljnog stručnog kadra, El Roi vidi mogućnost da na ovaj način zaposli veliki broj ljudi.

O PROGRAMU
Program TEFL obuke ima za cilj da se obučavanjem onih koji govore engleski jezik ili imaju želju da ga nauče, zaposle nezaposlena lica i zadovolje velike potrebe za predavačima engleskog jezika u svijetu. Finansiran od strane evropskog centra za obrazovanje, projektom će biti obuhvaćena dva različita kursa: TEFL/TESOL (za predavača engleskog jezika) i CTEYL (za predavača engleskog jezika u vrtićima). Maksimalan iznos budžeta/stipendije za svakog polaznika je 1.000 eura, uz obaveznu participaciju koju prilažu polaznici (7,55KM). Primljene kandidate ćemo nakon obuke povezati sa poslodavcima, odnosno školama kako bi odmah počeli da rade, online ili bilo gdje u svijetu.

Šta je TEFL/TESOL?
TEFL/TESOL/TESL/CTEYL je međunarodna diploma engleskog jezika, koja je jednaka univerzalnoj kvalifikaciji predavača engleskog jezika, ekvivalentna je China’s teacher qualification certificate i predstavlja “zeleni karton” i profesionalnu licencu za zaposlenje predavača engleskog jezika bilo gdje u svijetu. Sa TEFL certifikatom možete predavati i druge vještine i dobiti radnu vizu za preko 100 zemalja svijeta. TEFL/TESOL certifikati su međunarodno priznati i regulisani od strane Ministarstva Republike Kine: Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) of the Government of the People’s Republic of China. Priznati u preko 8.000 skola i u više od 100 zemalja svijeta, pomažu nezaposlenom licu da radi gdje god želi (u svojoj zemlji, u inostranstvu ili online) i omogućavaju primanja od 1300 do 5000 usd mjesečno. Predavati ili učiti engleski jezik je ”industrija” koja je danas vrijedna 63 milijardi eura godišnje. 2 milijarde ljudi uči engleski jezik, dok je, prema UNESCO-u 70 miliona predavača potrebno u svijetu! To je nevjerovatno mnogo posla.

Rok za podnošenje prijava: 27.09.2019. godine.

Način prijave: Kratku biografiju poslati na e-mail adresu Centra za mlade (centarzamladedv@gmail.com) ili u inbox facebook stranice Centar za mlade Donji Vakuf.

Obuka je besplatna, a učesnici plaćaju participaciju u iznosu od 7,55KM.

Detaljne informacije o održavanju seminara blagovremeno će dobiti prijavljeni kandidati.

Novum.ba

Vezano: