Savjet ministara o povećanom prilivu migranata

Savjet ministara u tehničkom mandatu razmatraće materijale ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata.

Materijale čine informacije sa sveobuhvatnim planom mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priliva migranata u BiH i o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH za jun, jul i avgust ove godine, te Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice, objavljeno je na veb-stranici Savjeta ministara.

Na dnevnom redu nalazi se i nacrt sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji mostova na granici, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Ministarstvo bezbjednosti predložilo je da bude razmatran nacrt sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum u oblasti odbrambene industrije.

Pred ministrima će se naći i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu za Projekat rehabilitacije puteva u Republici Srpskoj između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Na dnevnom redu je i više nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, kao što su Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH-Crna Gora za 2017. godinu između EU, BiH i Vlade Crne Gore, Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o vazdušnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija, te Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Srbije.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu danas bi trebalo da bude razmatran prijedlog odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2019. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje.

Ministri bi trebalo da razmatraju materijale Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji se odnose na realizaciju višegodišnjih kapitalnih ulaganja i izgradnju nekoliko graničnih prelaza.

Na sjednici trebalo bi da se nađe informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 30. jun, informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar-jun, te izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za isti period, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara u tehničkom mandatu danas će biti razmatran i izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2018. godinu, te izvještaj o prihvatu i integraciji državljana BiH koji se vraćaju u zemlju po osnovu Sporazuma o readmisiji za prošlu godinu.

Novum.ba

Vezano: