Umrla prof. dr. Hanifa Kapidžić-Osmanagić, dobitnica Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva

FOTO: Avaz

FOTO: Avaz

Profesor doktor Hanifa Kapidžić-Osmanagić, redovni član Odjeljenja humanističkih nauka Akademija nauka i umjetnostiBiH, književna kritičarka i esejistica, rođena 30. novembra 1935. godine u Sarajevu, gdje se i školovala, preminula je sinoć u Sarajevu.

Odsjek za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu završila je 1958. godine. Za redovnog profesora savremene francuske književnosti na istom fakultetu izabrana je 1975. godine.

Radila je kao lektor u Francuskoj, gdje je u junu 1963. odbranila doktorsku disertaciju. Na Filozofskom fakultetu obavljala je dužnosti šefa Katedre za francusku književnost, predsjednika Vijeća Odsjeka za romanistiku, kao i dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1973 – 1975) i prorektora Univerziteta u Sarajevu (1985 – 1988).

U ratu 1992 – 1995. nastavila je svoje univerzitetske dužnosti u opkoljenom Sarajevu.

Hanifa Kapidžić-Osmanagić objavila je mnogo studija i studijskih eseja, kao što su "Srpski nadrealizam i njegovi odnosi s francuskim nadrealizmom" (Sarajevo, 1966), "Suočenja. Od nadrealizma do strukture (književni eseji)" (Sarajevo, 1976).

Za svoj rad dobila je brojne nagrade, a jedna od njih je i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva. Nagrađena je i francuskim Ordenom akademskih palmi.

Hanifa Kapidžić-Osmanagić izabrana je u oktobru 1995. godine za dopisnu članicu ANUBiH. Pristupno predavanje održala je o "Grozdaninom kikotu" Hamze Hume.

Termin sahrane bit će objavljen naknadno, saopćeno je iz ANUBiH.

Novum.ba/Avaz

Vezano: