Zakazana sjednica Vlade SBK: Na dnevnom redu izvještaji o radu ministarstava

Sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 26. 9. 2019. godine, u 9 sati. Za sjednicu je predlažen sljedeći dnevni red:
1. Zapisnik sa 17. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a) Kantonalna uprava za borce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6. 2019. godine
a)Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
e) Ured za javne nabavke
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( rekonstrukcija vodovoda Karahodže, Alihodže, Brajići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Krušćice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ( regulacija korita rijeke Jaglinac) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa ( 7 komada) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“ na lokalitetu Banja, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima -poticaj privredi“ – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole ( IX i X mjesec 2019.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (3.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (500,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za kulturu (4.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za općinu Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sport – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20. godinu– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje oglasa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Mujo Duranović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredske fotelje – Ured za zakonodavstvo
30. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za održavanje i razvoj korisničkog softwera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku atomskog apsorpcionog spektrofotometra – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju za II. kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
36. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju – Ministarstvo finansija
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku šumarskih cipela – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije u OŠ Treća osnovna škola Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za zaključivanje sporazuma o izvansudskoj nagodbi o naknadi štete za motorno vozilo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti za sanaciju mokrog čvora u PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
44. Saglasnost za nabavku 5 uređaja Alcotest 5000-V3 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
45. Saglasnost za nabavku serverskog ormara – Služba za zajedničke poslove
46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu elaborata o geodetskoj situaciji zemljišta – Kantonalni arhiv
47. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Nova Bila“
b) Imenovanje komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Travnik“

Novum.ba

Vezano: