Pripravnici LD 'Zahor' Bilalovac-Kiseljak i LD 'Tetrijeb Gunjani' polagali lovačke ispite

Jučer je u prostorijama OŠ "Kiseljak 1" održano polaganje za preko 20 kandidata. 

Polaganje je organizovano za kandidate lovačkih društava LD "Zahor" Bilalovac-Kiseljak i LD "Tetrijeb Gunjani" Kreševo.

Komisija za polaganje ispita bila je u sastavu: Alen Gurda, Mujkić Dalija, Kemo Kadrić i Akif Helja.

"Prilikom učlanjenja u lovačko društvo svaka osoba prolazi period pripravničkog staža koji traje godinu dana. Nakon toga, uz obuku i predavanja starijeg lovca-mentora, osoba stekne pravo da polaže lovački ispit. Ovi pripravnici imali su očigledno dobre mentore jer su pokazali dobro znanje", rekao nam je Ibrahim Agić, predsjednik LD "Tetrijeb Gunjani" i član upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH.

Treba spomenuti da su svi kandidati položili lovački ispit, a članovi komisije su pohvalili organizaciju lovačkih društava, kao i znanje kandidata-prirpavnika.

Novum.ba

Vezano: