Obrazovna dijaloška platforma održana u Bugojnu: Međunarodna testiranja bitna za poboljšanje kvalite

FOTO: Bug.ba

FOTO: Bug.ba

Obrazovna dijaloška platforma čiji je cilj podizanje svijesti  o značaju međunarodnih testiranja u procesu reforme obrazovnog sistema, održana je u petak, 27.09.2019. u Bugojnu uz učešće velikog broja stručnjaka iz oblasti obrazovanja, te predstavnika društvenog sektora i nevladinih organizacija koje se bave temama edukacije.

Bosna i Hercegovina prvi put je učestovala u međunarodnoj procjeni učeničkih postignuća, PISA 2018, prošle godine u aprilu, a rezultati će biti objavljeni 3. decembra ove godine. Takođe, u maju 2019. godine, BiH  je učestovala u Međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka – TIMMS 2019, a 2021. godine učestovaće i u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti – PIRLS.

«Rezultati dobijeni PISA istraživanjem mogu poslužiti kao dobra prilika i poticaj da se u razgovore o obrazovanju, pored stručnjaka i donosioca odluka, uključe i sami učenici/ce, roditelji, i svi drugi članovi/ce zajednice. Odgoj i obrazovanje djece se tiče svih nas, ono je zajednička odgovornost, pa ga samo zajedno možemo vratiti u fokus i postaviti kao prvi i najvažniji među prioritetima u društvu. Širom BiH postoje izvanredni nastavnici i stručnjaci koji, uz podršku cijelog društva, mogu predvoditi promjene i značajno unaprijediti kvalitet odgoja i obrazovanja. Možda baš PISA posluži kao podstrijek da svi krenemo u akciju!» izjavila je dr Radmila Rangelov Jusović, doktor pedagoških nauka, Centar za obrazovne inicijative Step by Step.

Jedan od predavača obrazovnoj dijaloškoj platformi u Bugojnu je bila i prof. dr Dženana Husremović, doktor psiholoških nauka, vanredna profesorica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

«Učešće u međunarodnim komparativnim istraživanjima predstavlja osnovu za donošenje obrazovnih politika i razvoj obrazovnih praksi koje doprinose usklađivanju ishoda obrazovanja jedne zemlje sa ishodima koja se očekuju u okruženju i šire. Jedan od ciljeva obrazovanja jeste omogućavanje pojedincima da u budućnosti ravnopravno sa svojim kolegama i koleginicama djeluju na globalnom ekonomskom planu i budu pokretač razvoja svih segmenata društva.», objašnjava prof. dr Dženana Husremović.

Ističe da se to može postići samo politikama baziranim na empirijskim pokazateljima koji se kontinuirano prate i uspoređuju sa drugima.

«Zato je nama važno ne samo da dočekamo rezultate PISE ove godine, nego i da nastavimo sa učešćem kako bismo mogli pratiti trendove promjena i kreirali politike sa ciljem da imamo uzlazne putanje.», pojasnila je prof. dr Dženana Husremović.

Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a, organizacije koja realizuje platformu, ističe da je bitno da učesnici ovih dijaloga razumiju kako da iskoriste podatke koje ova istraživanja pokažu.

«Rezultati međunarodnih testiranja sprevodenih u školama u Bosni i Hercegovini će nam pokazati šta to treba da mijenjamo i na šta bi reforma obrazovanja trebalo da stavi akcenat.  Zato je bitno da o tome vodimo razgovaramo putem konstruktivnog i produktivnog dijaloga. Tokom sastanka u Bugojnu je bilo vrlo interaktivno, a posebno nam je drago što smo imali odličan odziv građana Bugojna, uključujući i djecu i mlade osobe», istakla je Dijana Pejić.

Učesnicima obrazovnih dijaloških platformi, predavanje je održala i Lejla Hadžimešić, konsultantica za UNICEF BiH. Ona je govorila o izrada plana za institucionalni pristup uvođenju jedinstvenog Etičkog kodeksa za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Ovaj događaj je realizovan u partnerstvu sa opštinom Bugojno.

Obrazovna dijaloška platforma sa realizuje u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.

Novum.ba/Bug.ba

Vezano: