Osnovna muzička škola Bugojno: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

FOTO: Bug.ba

FOTO: Bug.ba

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA  BUGOJNO

Broj: 145/2019

Datum:27.09.2019. godine

Na osnovi  Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK, člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj muzičkoj školi, JUOsnovna muzička škola Bugojno, raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Ložač 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,uslov SSS- metalske struke

2.Nastavnik solfeđo i teorija – 1 izvršilac, pola nastavne norme, na određeno vrijeme

do isteka tj.prestanka obavljanja funkcije direktora škole;

Uslovi stručna sprema propisana Pedagoškim standardima, NPP i Zakonom o osnovnoj školi;

Kandidati uz prijavu trebaju obvezno dostaviti:

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu odgovarajuće stručne spreme,

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati uskladu skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, („Službene novine SBK“, broj:7/18).

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima imaju kandidati u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica.

Prijave slati na adresu:

Osnovna muzička škola, ulica Slobode bb 70230 Bugojno,

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Novum.ba/Bug.ba

Vezano: