Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  10:30 do 12:00 sati Nova Bila
  13:00 do 14:30 sati Kalibunar
  15:00 do 16:00 sati Dolac na Lašvi

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019 -

  PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati M-5 Šantići
  21:00 do 01:00 sati put za bolnicu Nova Bila

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

   

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:00 do 12:00 sati Oborci

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Dražev Dolac
  16:00 do 17:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS JAJCE

  17:30 do 19:00 sati M-16 Vinac
  19:30 do 21:00 sati M-16 Lučina
  21:30 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019 -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Lugovi
  12:00 do 13:30 sati Bukovci

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati ulica Kraljice Katarine
  12:00 do 14:30 sati ulica Kralja Tomislava

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2019 -

  PS KREŠEVO

  17:00 do 18:00 sati Alagići
  22:00 do 23:00 sati Resnik

Novum.ba

Vezano: