Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić sazvao je XIX. (devetnaestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 9.10.2019. godine (srijeda), u zgradi Općine – Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati sa slijedećim dnevnimj redom:

1. Informacija o realizaciji zaključaka s prethodnih sjednica Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog odluke o osnivanju zajedničkog općinskog pravobranilaštva za područje općina: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
Izvjestilac: sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika
4. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije u općini Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
5. Informacija o stanju grijanja u općini Bugojno
Izvjestilac: stručni saradnik za komunalne poslove iz Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice
6. Informacija o stanju vodovodno-kanalizacione mreže u općini Bugojno
Izvjestilac: direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno
7. Informacija o izgradnji prihvatilišta (azila) za pse lutalice
Izvjestilac: općinski načelnik
8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut i cjenik Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Izvjestilac: predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove
9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ne prihvatanju Izvještaja o radu Sportskog saveza Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kreditnom zaduženju JP „RTV Bugojno“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: općinski načelnik
11. Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva JP Ceste Federacije BiH za izradu raskrsnice ili treće trake na magistralnom putu M16
Izvjestilac: zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Novum.ba

Vezano: