SBK: Demineri očistili 35.035 četvornih metara sumnjive površine

Deminerski zadatak tehničkog izviđanja na osnovu plana za 2019. godinu na lokaciji Kula-Krčevine u blizini Busovače obavio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Busovača B”.

Površina predmetnog zadatka iznosila je 35.035 četvornih metara i rađen je metodom tehničkog izviđanja, od čega je manualno kroz radne staze urađeno 9.086 četvornih metara, uklanjanjem vegetacije očišćeno je 25.749 četvornih metara, a čišćenjem oko uočenih mina 200 četvornih metara sumnjive površine, saopćeno  je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađene su dvije mine PMR-2A i tri neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), i to ručna bomba ratne proizvodnje RKZ M-72 (BST) i tromblonska trenutna mina ratne proizvodnje.

Uklanjanje i uništavanje pronađenih sredstava obavio je tim FUCZ-a za uklanjanje eksplozivnih sredstava “Busovača”.

Inače, deminirana lokacija koja se nalazi u blizini naselja Krčevine i Kula prije rata se koristila za opskrbu ogrjevnim drvetom i manjim dijelom za ispašu stoke.

Pored nje prolazi lokalni put koji se intenzivno koristi kao putna komunikacija za prilaz naseljima, kao pristupni put do poligona za uništavanje NUS-a koji koristi CZ Busovača, ali i kao protupožarni put.

Za vrijeme rata to područje bilo je između linija konfrontacije, zemlja se nije koristila i nije bilo zapisa o postojanju minskih polja, ali su postojali određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost.

Otklanjanjem ove minske opasnosti omogućen je održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi lokalne putove.

Na ovom području timovi FUCZ-a i ranije su izvodili deminerske zadatke na više lokacija, stoji u saopćenju.

Novum.ba

Vezano: