Općina Vitez: Na inicijativu građana bit će rekonstruisano postojeće dječije igralište

Forum za građanske inicijative, koji je formiran u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD), prepoznao je inicijative koje će doprinijeti boljem kvalitetu života građana općine Vitez i ponudio građanima da odaberu jednu inicijativu koju će finansirati ReLOaD projekat i sufinansirati Općina Vitez, saopćeno je iz Općine Vitez.

Glasanjem su građani odabrali inicijativu Rekonstrukcija postojećeg dječijeg igrališta (iza Konzuma).

Ova inicijativa je osvojila najveći broj glasova 203, produženje šetnjice od Vonkovog mosta do Čardaka 195 glasova, a inicijativa Pošumljavanje je imala 189 glasova.

Ova inicijativa realizovat će se u saradnji sa Udrugom za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju „Betanija“iz Viteza s planom realizacije do kraja jedanaestog mjeseca 2019.godine.

Novum.ba

Vezano: