Federalni ministar Vesko Drljača u posjeti Zavodu 'Drin' i 'Bakovići' (FOTO)

U okviru planiranog obilaska javnih ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača je, sa pomoćnikom za socijalnu oblast Miroslavom Jurešić, te savjetnikom dopremijera F BiH Adis Arapović, posjetio Zavod Drin i Zavod Bakovići.

Povod posjete je uvid u aktuelno stanje u Zavodima, kao i sagledavanje trenutnih problema i prepreka, te mogućnosti njihovog prevazilaženja s ciljem pružanja najbolje moguće usluge korisnicima, saopćeno je iz Zavoda Drin.


Menadžment Zavoda Drin, na čelu sa direktorom Adisom Ramićem, goste je upoznao sa svim aktuelnostima vezanim za djelatnost Zavoda i tekućom problematikom, te prezentovao naredne planirane aktivnosti, s fokusom na poboljšanje uslova boravka, re/habilitacije i tretmana korisnika Zavoda ali i rada uposlenika i podizanju standarda.

Razgovaralo se o podršci i važnosti nastavka saradnje sa resornim Ministarstavom za rad i socijalnu politiku, koja je uvijek bila na zavidnom nivou, ističući da uvijek postoji potreba za unaprjeđivanjem i jačanjem iste, kao i potreba za korištenjem svih raspoloživih resursa.
U tom pogledu, Ministar Drljača istakao je, kako je podrška Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema ovoj ustanovi i dalje neupitna, izrazio zadovoljstvo postignutim uspjesima koji su najbolji dokaz rada, pažnje i brige prema najosjetljivijima osobama u društvu.

Nakon održanog sastanka, upriličena je posjeta odjeljenjima Odjela A i Odjela B – Urlenika, te novosagrađenom objektu – kući u lokalnoj zajednici.

Direktor  Adis Ramić zahvalio se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na čelu sa ministrom Drljačom na ukazanoj podršci, te najavio zajedničke projekte koji ih očekuju, a koji služe u svrhu ostvarenja što boljih i kvalitetnijih uslova i pružanja usluga korisnicima ustanove.

Novum.ba

Vezano: