Zakazana 22. redovna sjednica Vlade SBK

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
22. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 31.10. 2019. godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 21. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2020. godinu – Služba za zapošljavanje
3. Prijedlog uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
4. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za IV. kvartal 2019. godine – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za izgradnju kanalizacije u MZ Rastovci, općina Novi Travnik
b) za čišćenje korita rijeke i područja oko stadiona u MZ Han Bila, općina Travnik
c) za izgradnju vodovoda Đakovići u MZ Kasapovići, općina Novi Travnik
d) za saniranje mokrih čvorova u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno
8. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava za realizaciju Programa za poticaj povratku, obnovi i razvitku – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za reviziju ribarske osnove za ribolovna područja KSB/SBK – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o uknjižavanju građevinskog zemljišta – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku alkotestova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku operativnih sustava MS Office Home and Busines 2019 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje III. privremene situacije za izvođenje radova na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku serverskog ormara u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ( 2x odluke) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog namještaja (obnovljeni postupak) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
22. Saglasnost na ugovor o djelu za održavanje i opsluživanje kotlova za grijanje za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Saglasnost za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku udžbenika za potrebe osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku udžbenika
25. Rješenje o imenovanju komisije za nabavku informatičke opreme za Prvu osnovnu školu Bugojno -. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Novum.ba

Vezano: