Sutra sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 31.10.2019.godine, u velikoj sali općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 23. sjednicu Općinskog vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
  2. Vijećnička pitanja
  3. Informacija o radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period od 01.01. do 30.09.2019. godine
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica - „Poslovno turistička zona“
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Curić Tarika iz Vogošće, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
  6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Pavlović Milenka iz Gračanice, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
  7. Izmjene i dopune Budžeta općine Fojnica za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  8. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Fojnica za period od 01.01.2019 do 30.09.2019. godine
  9. Nacrt Budžeta općine Fojnica za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Novum.ba

Vezano: