Raspisan javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Travnik

Općina Travnik raspisala je javni konkurs za popunjavnje radnog mjesta državnog službenika u Općini Travnik

Radno mjesto:Okolišno-vodni inspektor1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor primjene Zakona o zaštiti okoliša i propisa donesenih na osnovu ovog zakona; obavlja inspekcijski nadzor primjene Zakona o upravljanju otpadom i propisa donesenih na osnovu ovog zakona; obavlja inspekcijski nadzor primjene Zakona o zaštiti prirode i propisa donesenih na osnovu ovog zakona; predlažemjere za unapređenje stanja iz oblasti zaštite okoliša, vrši nadzor nad provođenjem okolišnih dozvola za čije donošenje je nadležna Općina;sudjeluje u poslovima izrade i provođenja općinskih planova zaštite okoliša,planova upravljanja otpadom i planovazaštite priorode;nadzor i kontrola primjene Zakona o vodama, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i drugih propisa iz oblasti voda;obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i načelnika općine.

Više informacija moižete pronaći OVDJE

Novum.ba

Vezano: