Medžlis IZ Donji Vakuf obilježava mjesec poslanika Muhammeda a.s.

Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf ove godine, organizuje niz različitih aktivnosti sa imamima, djecom iz mekteba, aktivom žena pri Medžlisu, mrežom mladih, za naredni mjesec dana, kako bi se adekvatno obilježilo sjećanje na Pejgambera s.a.w.s.

Mjesec Poslanika s.a.w.s. je jedinstvena prilika da se intezivira priča o poslaniku Muhammedu a.s. i njegovom životu, tj. njegovom odnosu prema svim sferama i dobi života, od najmlađih do najstarijih, od bolesnika do omladine.

Da bi se na kvalitetan način prezentirao džematlijama, gotovo svaki segment života Muhammeda a.s., sačinjeno je više od dvadeset aktivnosti za ovaj mjesec dana, a poseban akcent je stavljen na zajedničke mevlude  u nekoliko džemata.

Zajedničke mevlude će izvesti imami Medžlisa IZ Donji Vakuf zajedno sa mektebskom djecom. Planirano je pet takvih mevluda u džematima: Handanijine džamije Prusac, Kutanji, Londži, Hadži-Jusufovoj džamiji, te u džematu Oborci, a centralna svečanost u Baš džamiji sa gostom predavačem mr.sci. Mirzom Mešićem 12. rebiul- evvela tj. 8. novembra 2019.godine.

Pored ovih mevluda u svim ostalim džematima će imami sa mektebskom djecom održati prigodne programe, a biće i dva mevluda za žene, centralni u Duzića džamiji sa predavačem prof. Lejlom Bešo – Haskić, te mevlud u džematu Ćehajići. Također izdvajamo i izložbu ručnih radova članica Aktiva žena MIZ Donji Vakuf ispred zgrade Medžlisa u utorak 19.novembra.

U petak 8.novembra, na dan kada se obilježava centralna svečanost, uoči 12. rebi’ul-evvela, u gradu će članovi Mreže mladih MIZ Donji Vakuf  prije i poslije džume namaza dijeliti slatke poklone za građane.

Također Mreža mladih će imati aktivnosti u skopu projekta „ Muhammed s.a.w.s. učitelj ummeta“, gdje su planirani razni sadržaji, emisije o životu Poslanika a.s., radionice za mlade, druženja, vidoprojekcije i najvažniji dio predavanja tj.tribine o mentalnom zdravlju mladih osoba. Ovim projektom želimo skrenuti pažnju javnosti na probleme mentalnog zdravlja kod mladih osoba, obzirom na povećan broj samoubistava u posljedne vrijeme, te pružiti mladim osoba priliku da takve probleme znaju primjetiti i na vrijeme preventivno djelovati.

Članovi Mreže mladih zajedno sa imamima tekođer će posjetiti djecu u vrtiću, djecu sa posebnim potrebama, ugrožene porodice i obići naše džematlije u bolnicama, po uzoru i preporuci našeg Poslanika s.a.w.s.

Cilj je da, naredni mjesec dana, aktivnosti koje su pripremljene donesu jedan vjerski, kulturni i socijalni preporod našem gradu, te da džematlije bolje upoznaju našeg poslanika Muhammeda s.a.w.s.

Medžlis će sve aktivnosti adekvatno promovisati preko lokalnih medija i preko facebook stranice MIZ Donji Vakuf.

 

Novum.ba

Vezano: