Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta Općine Busovača

Iz Općine Busovača pozivaju predstavnike Javnih preduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruženja građana i nevladinih organizacija, sportskih klubova, nosilaca kulturnih aktivnosti i ostale korisnike budžetskih sredstava, kao i građane općine Busovača da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu budžeta za 2020.godinu.

Javna rasprava biće održana u velikoj sali Općine Busovača u utorak 12.novembra s početkom u 15 sati.

Nacrt budžeta Općine Busovača za 2020. godinu nalazi se na web stranici Općine Busovača (www.opcina-busovaca.com) i oglasnoj ploči Općine Busovača.

Novum.ba

Vezano: