Sastanak Vlade SBK/KSB sa Upravom ŠPD Srednjobosanske šume

Danas je u prostorijama Upravne zgrade Šumskoprivrednog društva "Srednjobosanske šume"/ "Šume Središnje Bosne" održan radni sastanak članova Vlade Srednjobosanskog kantona na čelu sa premijerom Tahirom Lendom i Uprave Društva na čelu sa generalnim direktorom Vildanom Hajićem.

Tema sastanka je tekuća i aktualna problematika u Društvu (realizacija planova, šumskouzgojni radovi, zaštita šuma, isporuka i realizacija ogrijeva za 2019. godinu)

Razgovaralo se o realizaciji i isporuci ogrijeva za 2019. godinu na području Srednjobosanskog kantona, problematici koja prati Društvo, te rezultatima i uspjesima koje je Društvo ostvarilo sa Upravom na čelu sa generalnim direktorom Vildanom Hajićem

Novum.ba

Vezano: