Zakazana javna rasprava o nacrtu Budžeta općine Fojnica za 2020.godinu

Na 23.sjednici Općinskog vijeća Fojnica donesen je zaključak broj 01-05-1026-8/19 kojim je usvojen Nacrt Budžeta za period 01.januar do 31.decembar 2020.godine.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta mogu uputiti, pismenim putem, Općinsko vijeće i njegova tijela, političke stranke, vijeća MZ-a, građani i udruženja građana sa područja općine Fojnica do 20. novembra 2019. godine.

Javna rasprava će se održati 21.novembra u 14 sati.

NACRT BUDŽETA

Novum.ba

Vezano: