Zastupnici u Skupštini SBK o Nacrtu budžeta SBK za 2020.godinu

Predsjedavajući Skupštine SBK Josip Kvasina sazvao je sjednicu Skupštine koja će biti održana u srijedu 20.novembra s početkom od 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Davanje saglasnosti na Odluku o izmjene i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu,

2.Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu

3.Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,

4.Očitovanje o Izvještaju o poslovanju ŠPD „Srednjobosanske šume“ za poslovnu 2018.godinu, Izvještaj nezavisnog revizora za 2018.godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2018.do 31.12.2018.godine.

5.Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2018.godinu.

Novum.ba

Vezano: