Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS TRAVNIK

  17:30 do 19:30 sati Turbe
  20:00 do 22:00 sati M-5 Šehida
  00:00 do 02:00 sati Kalibunar – BC ABA

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019 -

  PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati R-441 Dubravica
  11:00 do 15:00 sati lokalni put, Kruščica

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS FOJNICA

  20:30 do 22:30 sati Polje Pločari
  23:00 do 01:00 sati ulica Bosanska

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:30 do 12:30 sati Prusac

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Dražev Dolac
  19:00 dio 20:00 sati ulica Vrbaska

 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Pajić Polje
  19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-5 Mračaj
  19:00 do 21:00 sati M-16 Bravnice

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 09.11. 2019. -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Bukovci
  10:30 do 12:00 sati Lugovi
  12:00 do 13:30 sati Kaonik

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019 -

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Alagići
  14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 11. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  10:30 do 12:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  14:30 do 16:00 sati ulica Stjepana Tomaševića, INA

Novum.ba

Vezano: