FUP učestvuje u globalnoj kampanji protiv e-mail prevara, uputili četiri preporuke

Business E-mail Compromise (BEC) prevare se odnose na presretanje komunikacije koja se ostvaruje putem e-maila, najčešće između pravnih lica sa teritorije BiH i njihovih poslovnih partnera iz inostranstva. Presretanje e-mail komunikacije napadači vrše koristeći tehnike napada "phising" i "spoofing"

Nakon što poslovni partneri dogovore kupoprodaju, objašnjavaju u FUP-u, pojedinci ili organizovane kriminalne grupe neovlašteno vrše izmjene podataka primatelja novčane transakcije. Mijenjaju se slova u nazivu e-maila, neovlašteno se pristupa dijelu postavki e-maila "e-mail forwarding" i umetaju napadačeve e-mail adrese...

"Tako žrtva, umjesto na račun poslovnog partnera, uplaćuje novac na platformne bankovne račune napadača, prethodno otvorene posredstvom interneta, obično u Velikoj Britaniji, Španiji i Republici Poljskoj", navodi se u saopćenju Federalne uprave policije.

U nastavku donosimo četiri preporuke Federalne uprave policije sačinjene u cilju sprečavanja vršenja navedenog krivičnog djela:

- Prilikom obavljanja novčane transakcije, proistekle iz pregovora ostvarenih e-mail korespondencijom, korištenje dodatnog vida autentikacije primaoca novca, sa posebnim osvrtom na e-mail poruke u kojima se zahtijeva “hitna” promjena bankovnog računa na koji je potrebno uplatiti novac, a gdje je vidljivo da je firma primalac iz jedne države npr. SR Njemačka, dok je novac potrebno uplatiti na bankovni račun otvoren u drugoj državi, npr. Velika Britanija.

- Redovno pregledavanja e-mail korisničkog računa, sa akcentom na odjeljak postavke prosljeđivanja e-mail poruke, odnosno lokacija pristupa istom.

- Provjere zaglavlja primljenih poruka, a kojima se zahtijeva promjena podataka o primaocu novčanih transakcija (promjena bankovnog računa).

- Hitno prijavljivanje zloupotrebe, kako banci tako i agencijama za provođenje zakona, a sve u cilju zaustavljanja sporne novčane transakcije.

Novum.ba

Vezano: