VITEZ: Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Općinskog vijeća

U skladu sa odredbama člana 46. Poslovnika Općinskog vijeća Vitez  („Službeni glasnik Općine Vitez“, broj: 7/09) sekretar Općinskog vijeća i predsjednik Općinskog vijeća su otpočeli sa pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu.

Pozivaju se: vijećnici, klubovi vijećnika, načelnik Općine, općinske službe za upravu, javna preduzeća, javne ustanove, političke stranke koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesne zajednice, udruženja građana i građani ukoliko imaju prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu, a odnose se na navedenu nadležnost da iste dostave najdalje do 29.11.2019. godine, a u cilju utvrđivanja Prijedloga programa rada OV za 2020.godinu.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, i direktnom predajom na protokol Općine.
            

Novum.ba

Vezano: