Naučno – stručna konferencija FIRA 2019 zakazana za 22. novembar na Sveučilištu/Univerzitetu 'VITEZ'

Uz saglasnost Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” organizira Naučno – stručnu konferenciju FIRA 2019 na temu Finansijsko-računovodstvena i revizorska profesija u fuknkciji jačanja tržišne ekonomije.

Cilj konferencije je pružanje naučnog i stručnog doprinosa u oblasti finansijsko-računovodstvene i revizijske profesije.

Također, cilj je podstaknuti stručnjake iz privrede i naučne radnike na istraživanju stvarnih događaja i donošenju prijedloga za stvaranje novih rješenja u oblasti finansija, računovodstva, revizije, poduzetništva, prava, IT, a sve u cilju prevazilaženja negativnih društveno-ekonomskih trendova i jačanja tržišne ekonomije Bosne i Hercegovine

Konferencija se priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje se u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

Konferencija će biti održana 22.11.2019. od 09:00 sati Ul. Školska 23 Travnik-SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ”.

Prijava za učešće:

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”, Školska 23, Travnik Tel: 061/ 807-650 ; 061/937–681 E-mail: edukacije.unvi@gmail.com

Prijavni obrazac pogledajte OVDJE.

Novum.ba

Vezano: