Saznajte gdje su radarske kontorle

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS TRAVNIK

  17:30 do 19:30 sati Nova Bila
  20:00 do 22:00 sati M-5 Šehida
  00:00 do 02:00 sati Dolac na Lašvi

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019 -

  PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (TiOil)
  11:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati ulica Bosanska
  12:00 do 13:30 sati Gojevići

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići
  13:00 do 14:30 sati lokalni put, Vesela

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  16:30 do 18:30 sati Titova ulica
  19:30 do 21:30 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati ulica Paločki put
  17:00 do 18:00 sati ulica Vrbaska
  22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS JAJCE

  09:00 do 10:30 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
  10:30 do 12:00 sati M-16 Zastinje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS BUSOVAČA

  19:00 do 20:00 sati Gavrine kuće
  20:00 do 21:00 sati Kaonik
  21:00 do 22:00 sati Polje
  22:00 do 23:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  23:00 do 00:00 sati ulica 1.mart/ožujak

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Brestovsko
  12:00 do 14:30 sati Bilalovac

Novum.ba/BIHAMK

Vezano: