Održan sastanak Uprave Srednjobosanskih šuma i predstavnika Udruženja penzionera/umirovljenika SBK

U prostorijama generalne direkcije Šumskoprivrednog društva “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” Donji Vakuf, danas je održan sastanak Uprave Društva na čelu sa generalnim direktorom Vildanom Hajićem i predstavnicima Udruženja penzionera/umirovljenika s područja SBK/KSB.

Povod današnjeg sastanka bili su dogovori i pripreme za realizaciju i isporuku ogrijeva za narednu 2020.godinu.

„Sastanku su prisustvovali predstavnici penzionera/umirovljenika svih općina Srednjobosanskog kantona, i kao i do sada, i na današnjem sastanku razgovarali smo o tekućim problemima oko realizacije i isporuke ogrijeva ovoj populaciji. Naime, Srednjobosanske šume u narednih pet godina, kao i u prethodnih pet godina, raspolagali su i raspolažu sa oko 110 do 120 hiljada kubika na području SBK, a od toga penzioneri sami nose oko 45 odsto količina“, kazao je Vildan Hajić, generalni direktor Srednjobosanskih šuma.

Dodaje da je potražnja mnogo veća od ponude koja je propisana šumskoprivrednim osnovama u ŠPD „Srednjobosanke šume“.

„Trudimo se da nađemo kompromis, međutim, potražnja je tri puta veća od ponude SBK šuma, stoga apelujemo na građanstvo da razmisle ili se okrenu ka alternativnim energentima za ogrijev“.

Franjo Šantić, predsjednik Udruge umirovljenika iz Busovače kaže kako je upravo preko Srednjobosanskih šuma stekao mnogo prijatelja, te da se raduje ovim sastancima na kojim porazgovara s drugim penzionerima o problemima s kojima se susreću,

„Mnogo je problema na koje penzioneri nailaze, ali među težim, većim problemima našeg članstva su hrana, drva i ogrijev. Vodimo rovovsku bitku da zadovoljimo te osnovne potrebe nas penzionera, ali teško. Ipak, ono što možemo uraditi jeste da olakšamo sistem uplata i dovoza ogrijeva na vrijeme osjetljivoj populaciji. Naša je sreća što ovi momci iz Uprave imaju razumijevanja i trude se da najbolji i najbrži mogući način organiziraju realizaciju i isporuku ogrijeva na vrijeme“.

Ismet Hadžibegović, predstavnik Udruženja penzionera/umirovljenika općine Bugojno kaže kako ovo udruženje broji oko 3.200 penzionera i već godinama uspješno nabavlja ogrijev za zimu preko Srednjobosanskih šuma,

„Mi smo u prošloj godini imali potrebu za oko 3.290 kubika i potpuno smo zadovoljni sa saradnjom sa Srednjobosanskim šuma i Šumarijom Bugojno, obzirom da su odmah u decembru prošle godine počeli sa isporukom drveta za ovu godinu i rapidno smo pratili dinamiku isporuke po mjesecima, tako da su SBK šume sa 14.novembrom isporučili sve količine za penzionere koji su upisali, a to nije baš ni mala količina. Vjerujemo da će ovakva saradnja biti nastavljena i ubuduće“, kaže Ismet.

Sastanku je prisustvovalo oko 30 predstavnika Udruženja penzionera/umirovljenika s područja Srednjobosanskog kantona.

Novum.ba

Vezano: